Natuurpaden
 
(Advertentie)
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls

Wat is eigenlijk klimaat? En wat is klimaatverandering? Hoe komt het? Wat zijn de gevolgen? Kunnen we er iets tegen doen? 

 

Op dit Natuurpad ga je op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Bekijk de bronnen.

 

1. Wat is weer

 

2. Wat is klimaat

 

3. Wat voor klimaat heeft Nederland?

 

4. Wat is een BW klimaat?

(Advertentie)

Bekijk de bronnen bij deze opdracht goed.

 

Om de aarde heen zitten lagen die de aarde beschermen tegen gevaarlijke straling van de zon.

 

1. Hoe heten de lagen waarin de mens leeft?

 

2. Hoe komen broeikasgassen in de atmosfeer?

 

3. Wat is het natuurlijk broeikaseffect?

 

4. Wat is het versterkt broeikaseffect?

 

Het versterkt broeikaseffect wordt door mensen veroorzaakt.

 

5. Noem 3 dingen waardoor CO2 in de atmosfeer komt.

 

6. Leg uit wat het kappen van het oerwoud met het versterkt broeikaseffect heeft te maken?

 

 

Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
Je weet nu wat het broekaseffect is en dat de aarde warmer wordt door het versterkt broeikaseffect, maar wat zijn de gevolgen?
(Advertentie)

Bekijk de bronnen die horen bij opdracht 3.

 

1. In de 20ste eeuw (1900 - 2000) is de zeespiegel tussen 10 cm. en 20 cm. gestegen.

Wat was de oorzaak van het stijgen van de zeespiegel?

 

2. Hoeveel denken de wetenschappers dat de zeespiegel in de 21ste eeuw zal stijgen?

 

3. Wat betekent de klimaatverandering voor de neerslag in verschillende gebieden?

 

4. Het weer wordt extremer. Wat wil dat zeggen? Geef voorbeelden.

Bekijk het Klokhuisfilmpje

 

1. leg uit waarom de klimaatverandering een probleem is voor de koolmees.

 

Bekijk de andere twee bronnen

 

2 Kies twee diersoorten en leg uit wat de gevolgen van klimaatverandering voor deze dieren zijn.

 

3. Kies twee gebieden en leg uit wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor deze gebieden

(Advertentie)
Diplomamaker.nl
Maak hier oorkondes, certificaten en diploma's. Van tafeldiploma tot deelnemerscertificaat.
(Advertentie)

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor mensen.

 

Bekijk het filmpje Kinderen en klimaatverandering

 

1. Waar komen de kinderen in het filmpje vandaan

 

2. Wat zijn de problemen waar zij nu al mee te maken hebben?

Je ziet, de klimaatverandering heeft nogal wat gevolgen.

Er moet dan ook snel iets gebeuren.

 

Maar wat kunnen we er aan doen?

Om de klimaatverandering te stoppen, moeten we zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt.

 

Dat kan door zo snel mogelijk te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.

 

Gebruik bronnen 1,2 en 3.

 

1. Wat betekent hernieuwbare of duurzame energie?

 

2. Welke duurzame  energiebronnen kunnen we in Nederland het best gebruiken?

 

3. Zijn er ook nadelen aan de energiebronnen die je bij 2 hebt gevonden?

 

Bekijk bron 4. 

 

4. Welke andere mogelijkheden zijn er om de klimaatverandering te stoppen?

1. Bedenk wat jij kan doen om verdere klimaatopwarming tegen te gaan. Je mag bij de bronnen kijken, maar ook zelf iets bedenken.